Stavební a zednické práce

Stavební práce

Stavebním a zednickým pracím se věnujeme již třicet let. Za tu dobu jsme nasbírali spoustu zkušeností a pomohli tak s pokládkami zámkových dlažeb, údržbami zahrad, stavbou kanalizačních přípojek či izolacemi domů.

Portfolio našich prací

Během těch třiceti let jsme také rozšířili portfolio našich služeb, zvlášť, co se týká strojových prací. Zároveň se věnujeme i hydroizolacím panelových domů, uděláme přípravu pro základovou desku, rozvody elektřiny, vody a odpadu, postavíme novou koupelnu, postaráme se o veškeré sádrokartonářské práce, vyšperkujeme příjezdovou cestu zámkovou dlažbou a připravíme i garážové stání. Samozřejmě vám dáme dohromady zahradu i se zděným bazénem.

Údržby komunikací a demoliční práce

Kromě rodinných a bytových domů se podílíme na realizaci komunikací a chodníků, stavbě dětských hřišť, zimní údržbě komunikací a parkovacích ploch. Provádíme také demoliční práce. Často se účastníme výběrových řízení na větší projekty.

Údržby komunikací a demoliční práce

V současné době je také velký zájem o stavby na sběr odpadních vod a fekálií, proto se věnujeme stavbě jímek, septiků a čistíren odpadních vod. A jaký je mezi nimi rozdíl? Septik je pouze nádoba, kterou je potřeba po naplnění vyvézt. Čistička odděluje fekálie od relativně čisté vody, která se dále filtruje přes štěrkový vsak a pak se vsakuje do půdy. Výhodou čističky je šetrnost k přírodě a méně častější potřeba vývozu.

 

Chcete něco vytvořit s námi?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vás vyslechneme a navrhneme nejlepší možné řešení.