Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky

Nestačí jen postavit dům, je potřeba také vyřešit, kam půjde odpad, a k tomu slouží kanalizační přípojka. Ta je vnímána jako samostatná stavba, a proto podléhá zákonu 274/2001 o vodovodech a kanalizacích, standardům a legislativě. Při jejím zřízení je třeba dodržovat platné postupy a nařízení.

Povolení a projekt si zajišťuje majitel nemovitosti sám a my se pak postaráme o vše ostatní – zaměření dle výkresu, výkopové práce, pokládku kanalizačního potrubí, zásyp a hutnění. Po dokončovacích pracích upravíme pozemek tak, aby byl základem pro další práce, nebo ho uvedeme do původního stavu.

Postup při zřízení kanalizační přípojky

  • Zpracování projektové dokumentace,
  • schválení dokumentace úřady,
  • zajištění všech povolení,
  • zřízení kanalizační přípojky přesně dle projektové dokumentace,
  • geodetické zaměření.

Z důvodu delších schvalovacích lhůt, během zajištění povolení, se příprava na zřízení kanalizační přípojky řeší souběžně s výstavbou domu.

Septiky, jímky a domácí čistírny odpadní vody

Ani to nám není cizí. Právě domácí čistírny odpadních vod pro rodinné a bytové domy jsou v současnosti velmi oblíbené a vyhledávané, protože je není třeba často vyvážet a jsou šetrnější k přírodě. Čistička totiž odděluje fekálie od relativně čisté vody, kterou pak vypouští do přírody, potoka či vsaku (díra v zemi, která obsahuje kamení a voda se pak vsakuje do okolní půdy).

Hledáte odborníky, kteří vám pomohou se zřízením kanalizační přípojky nebo s výběrem septiku, jímky či domácí čistírnu vody? Kontaktujte nás.

Chcete něco vytvořit s námi?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vás vyslechneme a navrhneme nejlepší možné řešení.