P_20150309_085438

P_20150310_093145

P_20150310_101752

P_20150312_081207

P_20150312_095431

P_20150312_104509

Stavby hlavních řádů vodovodů a kanalizací, přípojek, opravy nebo přeložky těchto sítí původních s dodávkou veškerého materiálu a prací. Vše provádíme vlastní mechanizací, nástroji a školenými zaměstnanci.