Odvodnění-neboli drenážování pozemků se provádí v případě,že k objektu se stahuje povrchová dešťová voda nebo při odtávání sněhu se kumuluje kolem.V zásadě se udělá sít´z drenážního potrubí a kamení cca 1m hluboko a zásyp kamenem tak 10 cm pod úroveň terénu,aby se voda do této drenážní sítě vsakovala,vyústění musí být, když je příznivý terén gravitací do potoka,příkopu nebo vsakem.Možné je také vodu zachytávat pro další využití do nádrží.